0

هورمون شناسی

55197-59281
وضعیت محصول :
قابل تهیه
170,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
434 g
+

مشخصات

رضا محمدی
آییژ
وزیری
9789649705750
196

توضیحات این محصول

فهرست مطالب:

کلیات هورمون شناسی

متابولیسم هورمون ها

گیرنده های هورمونی

کنترل فعالیت هورمون ها

ارزیابی آزمایشگاهی اختلالات تیروئید

هورمون های هیپوفیز

و...