0

کابینت ساز چوبی

untitled_40112292
وضعیت محصول :
قابل تهیه
160,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
444 g
+

مشخصات

ابوالقاسم گرامی نژاد-حمیدرضا گرامی نژاد
آیلار
وزیری
978600197010
320

توضیحات این محصول

فهرست مطالب شامل:

مقدمه

تاریخچه

مبانی

ساختمان چوب 

مصالح الیاف چوب فیبری

کلیات

انواع کابینت

کابینت

3-کابینت سفارشی

مراحل اندازه گیری فضای آشپز خانه

و...