0

اصول و مبانی اقلیم شناسی2

sdef_483727296
وضعیت محصول :
قابل تهیه
130,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
286 g
+

مشخصات

امیر شکیبامنش-مهشیدقربانیان
طحان
وزیری
9789642932924
195

توضیحات این محصول

فهرست مطالب شامل:

فصل1:مطالعات آب وهوایی

فصل2:اقلیم محیطی وتوسعه پایدار زمین

فصل3:حوزه های اقلیمی وتیپولوژی معماری

فصل4:شیوه های کنترل آب و هوا

فصل5:جرح وتعدیل های غیرعمدی در اقلیم

و...