0

بتن ساز و بتن ریز

jrf
وضعیت محصول :
قابل تهیه
75,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
281 g
+

مشخصات

ابوالقاسم گرامی نژاد-حمیدرضا گرامی نژاد
آیلار
وزیری
9786001960291
192

توضیحات این محصول

فهرست مطالب شامل:

فصل1:توانایی کنترل آمارتور های قالب و صفحات اتصال بر اساس نقشه های اجرایی

آشنایی با آماتور بندی و نقشه وجزئیات آن

1:میلگردهای راستا و اصلی

2:میلگرد های یک سرخم و دو سرخم

3:خاموتها یا تنگها

4:سنجاقی

5:خرکها

6:اوتکا

و....