0

داده کاوی مفاهیم و تکنیک ها

jytgyj
وضعیت محصول :
قابل تهیه
260,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
802 g
+

مشخصات

محمدعلی بالافر
آیلار
وزیری
9786001960574
582

توضیحات این محصول

فهرست مطالب شامل:

فصل1:مقدمه ای بر داده کاوی

فصل2:شناخت داده

فصل3:پیش پردازش داده ها

فصل4:انباره داده و پردازش تحلیل های برخط

فصل5:تکنولوژی مکعب داده

فصل6:کاوش پیشرفته الگو

فصل7:کلاس بندی:مفاهیم اولیه

فصل8:کلاس بندی:مفاهیم پیشرفته

و....